Dự án: Nhà phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

✔Trong mỗi mái ấm đều là tâm huyết của đội ngũ anh em thiết kế, thi công và không thể không nhắc đến đặc biệt là sự góp phần để hoàn thiện đó chính là từ vị gia chủ.

✔Từng chi tiết lớn nhỏ trong nhà đều mang nét riêng, mỗi căn nhà đều chứa đựng một màu sắc, sự tinh tế và là hơi thở của vị gia chủ.

𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 : 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐋𝐎̣̂𝐂 – 𝐋𝐀̂𝐌 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆

Xem thêm tại 👉🏻👉🏻👉🏻 https://3ddecor.vn/…/thiet-ke-noi-that-biet-thu-nha-pho

………………………………………………………………

𝟑𝐃 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫 – 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐄̂́ 𝐓𝐇𝐄𝐎 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 𝐁𝐀̣𝐍

🌍 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝟑𝐝𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫.𝐯𝐧/

✔️ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 : 𝟑𝐃𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫.𝐯𝐧

✔️𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : 𝟑𝐃 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫

📲 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟎𝟐.𝟑𝟔𝟎.𝟑𝟔𝟕

📍𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 : 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑𝟒𝐀 , 𝐤𝐡𝐮 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐 , 𝐓𝐏. 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡.

📍𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝟐 : Ấp Đường Bào xã Dương Tơ , 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 , 𝐊𝐢𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠

📍𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐒𝐗 𝐠𝐨̂̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐂𝟐/𝟐𝟐𝐗/𝟏𝐀 𝐓𝐨̂̉ 𝟏𝟖𝟐, 𝐀̂́𝐩 𝟒, 𝐗𝐚̃ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐧𝐠, 𝐇𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡.

📍𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐒𝐗 𝐠𝐨̂̃ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 : 𝟏𝟏/𝟏𝟑 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟖 – 𝐋𝐨̀ 𝐋𝐮 , 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟗 , 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌